Menu
 Login:
 Has┼éo:
 
 Rejestracja
 Zapomnia┼ée┼Ť has┼éa?

Kategorie
Budownictwo [1]
Dom i Ogr??d [3]
Edukacja [1]
Elektronika [1]
Hurtownie i sklepy [1]
Instytucje publiczne [0]
Internet i Komputer [0]
Motoryzacja [2]
Nieruchomo??ci [3]
Prawo i finanse [1]
Producenci [2]
Przemys?? [0]
Rozrywka i kultura [2]
Sport i rekreacja [0]
Transport [3]
Turystyka [0]
Us??ugi [8]
Zdrowie i uroda [2]
Program do fakturowania
Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 27
Rekomendujemy
Bariatria w Krakowie

Rosyjski w Krakowie - Centrum Nauki i T??umacze?? J─?zyka Rosyjskiego

Adres: ul. Hugona Ko????─?taja, 16/19
31-502 Krak??w
woj. Ma??opolskie
Kraj:Polska
Kontakt
E-Mail:rosyjskiwkrakowie@rosyjskiwkrakowie.pl
Telefon:12 422-00-97
Telefon kom.:609648934
Strona:www.rosyjskiwkrakowie.pl
Inne
Tagi: rosyjski  trki  telc  t??umacz przysi─?g??y j─?zyka rosyjskiego  kursy j─?zyka rosyjskiego 


Szanowni Pa??stwo,
mam przyjemno??─? zaprosi─? Pa??stwa na zaj─?cia w firmie „Rosyjski w Krakowie – Centrum Nauki i T??umacze?? J─?zyka Rosyjskiego” z j─?zyka ROSYJSKIEGO OGÓLNEGO i ROSYJSKIEGO BIZNESOWEGO.

W firmie prowadzone s─? ponadto kursy z j─?zyka ROSYJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO:
- ROSYJSKI DLA KSI─?GOWYCH I FINANSISTÓW
- ROSYJSKI MEDYCZNY
- ROSYJSKI PRAWNICZY 
- ROSYJSKI TURYSTYCZNY


Prowadzimy szkolenia j─?zykowe pod konkretne wymagania naszych Klientów zwi─?zane z ich grup─? zawodow─? lub osobiste zwi─?zane z wyjazdem prywatnym lub s??u??bowym do kraju rosyjskoj─?zycznego lub te?? przygotowaniem si─? do egzaminu certyfikatowego TRKI lub TELC, jak równie?? ch─?ci─? poznania j─?zyka od podstaw, od??wie??enia jego znajomo??ci, konwersacjami.
S??u??ymy pomoc─? doktorantom, studentom Filologii Rosyjskiej oraz Rosjoznawstwa, maturzystom i gimnazjalistom. Posiadamy równie?? do??wiadczenie w przygotowaniu do egzaminu resortowego z j─?zyka rosyjskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

TERMINY:
W firmie „RwK-CNiTJR” Klient sam wybiera sobie najdogodniejsze dla siebie terminy zaj─?─? (raz lub dwa razy w tygodniu).


Oferujemy równie??: ROSYJSKI VIA SKYPE z profesjonaln─? nauczycielk─?, lektork─? z KWALIFIKACJAMI, absolwentk─? filologii rosyjskiej z uprawnieniami pedagogicznymi najlepszej uczelni w kraju.

Terminy dostosowywane s─? do mo??liwo??ci czasowych klienta od poniedzia??ku do niedzieli od g. 6:00-22:00.
=============================================================

Proponujemy równie?? Pa??stwu nawi─?zanie wspó??pracy w zakresie t??umacze?? zwyk??ych i uwierzytelnionych, tzw. przysi─?g??ych w nast─?puj─?cych kombinacjach j─?zykowych:

polski <-> rosyjski, polski <-> ukrai??ski, rosyjski <-> angielski, ukrai??ski <-> angielski, niemiecki -> rosyjski, niemiecki -> ukrai??ski.

T??umaczenia po??wiadczone wysy??amy do ka??dego zak─?tka kraju.

W??a??cicielka firmy jest do??wiadczonym t??umaczem przysi─?g??ym j─?zyka rosyjskiego.

Dodatkowe informacje o firmie oraz szczegó??y oferty znajduj─? si─? na www.rosyjskiwkrakowie.pl

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych us??ug.

Wystawiamy rachunki bez VAT z 7-dniowym terminem p??atno??ci.

Kontakt z firm─?: 24 h na dob─?

tel. +48 12 422-00-97

tel. kom. 609-648-934

Skype: rosyjskiwkrakowie

´╗┐